องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 25...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 18]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติ...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีน...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬบูชาและประเพณีเข้าพรรษ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนัก...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 71]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัด...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 96]
 
  กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 114]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ...[วันที่ 2022-04-06][ผู้อ่าน 121]
 
  วันที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมแผนกำหนดการตรวจติดตามเร...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 85]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมอบถุงยังชีพให้กับประ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 124]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16