องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ พนักง...[วันที่ 2023-04-25][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการหมู่บ้าน/ตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 33]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ และพนักงานเข้าร่...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 52]
 
  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 32]
 
  นายกองค์การบริหารตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 79]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จขอประชาสัมพันธ์ให้ประ...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 48]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมโครงการแข่งขั...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 54]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 73]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมกิจกรรม วันที...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 35]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวัน...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 78]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17