องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 25...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 2565

ณ...

  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติ...
   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีน...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมร...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...
   

องค์การบริหหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ...


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้