องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)


แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

    เอกสารประกอบ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ