องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)


แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี

    รายละเอียดข่าว

แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี

    เอกสารประกอบ แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ