องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอาย...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพร...[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรม อปพร.กู้ชีพกู้ภัยใหม่และทบทวน ประจำ...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2024-02-26][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การ...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระพระบาทสม...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 34]
 
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอั...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 100]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20