องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2567 ]23
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2567 ]26
3 เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2567 ]30
4 QR code แบบวัด EIT (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 15 ม.ค. 2567 ]41
5 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่4/2566 ครั้งที่1 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
6 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานดำเนิการโครงการฝึกอาชีพผู้พิการ [ 10 ต.ค. 2566 ]4
8 สรุปรายงานโครงการผู้สูงอายุ 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]4
9 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่4/2565 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2566 ]1
10 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 8 ส.ค. 2566 ]6
11 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่3/2565 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2566 ]2
12 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยวิสามัญที่1/2565 ครั้งที่1 [ 26 มิ.ย. 2566 ]1
13 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่2/2566 ครั้งที่2 [ 3 เม.ย. 2566 ]1
14 ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.พ. 2566 ]83
15 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายในตำบลทัพเสด็จ ประจำปี2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]6
16 กำหนดนัดวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ สมัยสามัญที่1/2566 ครั้งที่1 [ 1 ก.พ. 2566 ]1
17 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของภาวะคลอดก่อนกกำหนด [ 11 ม.ค. 2566 ]105
18 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
19 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]72
20 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการสาธารณสุข ดูแลยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ในตำบลทัพเสด็จ ประจำปี2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7