องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]11
2 รายงานการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]29
3 รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]45
4 รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]221
5 รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]222
6 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]228
7 รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]223
8 รายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]227
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2564 ]225
10 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]217
11 รางานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]250
12 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]220
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]223
14 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]226
15 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]222
16 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]221
17 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]221
18 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]223
19 รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 6 ก.พ. 2563 ]219
20 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]225
 
หน้า 1|2