องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 3 ก.ค. 2566 ]12
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.ค. 2565 ]96
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) [ 17 มิ.ย. 2564 ]13
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 12 เม.ย. 2564 ]238
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 27 พ.ค. 2562 ]271