องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา [ 26 ม.ค. 2567 ]9
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 26 ม.ค. 2567 ]11
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร [ 25 ม.ค. 2567 ]7
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 25 ม.ค. 2567 ]8
5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 25 ม.ค. 2567 ]9
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 24 ม.ค. 2567 ]10
7 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 24 ม.ค. 2567 ]8
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก [ 9 ม.ค. 2567 ]6
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านโคกสะอาด [ 9 ม.ค. 2567 ]8
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร [ 3 ม.ค. 2567 ]6
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 3 ม.ค. 2567 ]5
12 โครงการปรรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก หมู่ที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
13 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชำรุดเสียหาย หมู่ที่8 บ้านน้อยพัฒนา [ 16 พ.ย. 2566 ]21
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคลองแผง หมู่ที่ 10 [ 29 ก.ย. 2566 ]15
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 [ 29 ก.ย. 2566 ]14
17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร [ 29 ก.ย. 2566 ]13
18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก [ 29 ก.ย. 2566 ]12
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรและท่อระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านร่มไทร [ 29 ก.ย. 2566 ]12
20 โครงการขุดลอกคลองบ้านมะกอก หมู่ที่ 6 [ 14 ก.ย. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8