องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]11
2 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]11
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 11 ธ.ค. 2566 ]14
4 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]13
5 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]28
6 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]23
7 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]23
8 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 เม.ย. 2566 ]43
9 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]36
10 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]42
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]228
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]118
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]228
14 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]40
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]267
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]222
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]229
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]231
19 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]223
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]229
 
หน้า 1|2|3