องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ