องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ