องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพเสด็จ